CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 298:2016 Thiết Bị Kiểm Định Công Tơ Điện. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 298:2016 Thiết bị kiểm định công tơ điện. Quy trình hiệu chuẩn

THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Equipment for verification of electrical energy meters Calibration procedure