CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 299:2016 Hộp Điện Trở Chuẩn. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 299:2016 Hộp điện trở chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn

HỘP ĐIỆN TRỞ CHUẨN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Standard resistance box – Calibration procedure