CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 304:2016 Đồng Hồ Chuẩn Đo Khí Kiểu Vòi Phun. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 304:2016 Đồng hồ chuẩn đo khí kiểu vòi phun. Quy trình hiệu chuẩn

ĐỒNG HỒ CHUẨN ĐO KHÍ KIỂU VÒI PHUN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Sonic nozzle gas flow master meters Calibration procedure