CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 305:2016 Đồng Hồ Chuẩn Đo Nước. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 305:2016 Đồng hồ chuẩn đo nước. Quy trình hiệu chuẩn

ĐỒNG HỒ CHUẨN ĐO NƯỚC QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Water master meters - Calibration procedure