CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 308:2016 Chuẩn Lưu Lượng Khí Kiểu Pvtt. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 308:2016 Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt. Quy trình hiệu chuẩn

CHUẨN LƯU LƯỢNG KHÍ KIỂU PVTt QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

PVTt gas flow standard - Calibration procedure