CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 311:2016 Bình Chuẩn Thủy Tinh. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 311:2016 Bình chuẩn thủy tinh. Quy trình hiệu chuẩn

BÌNH CHUẨN THỦY TINH QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Standard glass flasks - Calibration procedure