CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 312:2016 Ống Chuẩn Dung Tích Thông Thường. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 312:2016 Ống chuẩn dung tích thông thường. Quy trình hiệu chuẩn

ỐNG CHUẨN DUNG TÍCH THÔNG THƯỜNG QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Conventional pipe prover - Calibration procedure