CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 314:2016 Chuẩn Độ Ồn. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 314:2016 Chuẩn độ ồn. Quy trình hiệu chuẩn

CHUẨN ĐỘ ỒN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Sound calibrator – Calibration procedure