CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 316:2016 Đồng Hồ Bấm Giây. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 316:2016 Đồng hồ bấm giây. Quy trình hiệu chuẩn

ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Stopwatches – Calibration procedure