CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 317:2016 Máy Đếm Tần Số Điện Tử. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 317:2016 Máy đếm tần số điện tử. Quy trình hiệu chuẩn

MÁY ĐẾM TẦN SỐ ĐIỆN TỬ QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Electronic frequency counter Calibration procedure