CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 319:2016 Chuẩn Để Kiểm Định Phương Tiện Đo Điện Não. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 319:2016 Chuẩn để kiểm định phương tiện đo điện não. Quy trình hiệu chuẩn

CHUẨN ĐỂ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN NÃO QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Electroencephalographs calibrator – Calibration procedure