CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 320:2016 Chuẩn Để Kiểm Định Phương Tiện Đo Điện Tim. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 320:2016 Chuẩn để kiểm định phương tiện đo điện tim. Quy trình hiệu chuẩn

CHUẨN ĐỂ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TIM QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Electrocardiographs calibrator – Calibration procedure