CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 325:2016 Máy Đo Công Suất Laser. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 325:2016 Máy đo công suất Laser. Quy trình hiệu chuẩn

MÁY ĐO CÔNG SUẤT LASER QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Laser power meter – Calibration procedure