CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 331:2017 Máy Thở Dùng Trong Y Tế. Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 331:2017 Máy thở dùng trong y tế. Quy trình kiểm định

MÁY THỞ DÙNG TRONG Y TẾ QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Lung ventilators for medical use – Verification procedure