CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 332:2017 Máy Theo Dõi Bệnh Nhân. Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 332:2017 Máy theo dõi bệnh nhân. Quy trình kiểm định

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Patient monitors – Verification procedure