CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 43:2017 Phương Tiện Đo Điện Tim. Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 43:2017 Phương tiện đo điện tim. Quy trình kiểm định

PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TIM QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Electrocardiographs - Verification procedure