CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 90:2017 Phương Tiện Đo Hàm Lượng Bụi Tổng Trong Không Khí. Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 90:2017 Phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí. Quy trình kiểm định

PHƯƠNG TIỆN ĐO HÀM LƯỢNG BỤI TỔNG TRONG KHÔNG KHÍ - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Meters for total mass concentration of suspended particle in air Verification procedure