CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 96:2017 Đồng Hồ Đo Nước. Quy Trình Thử Nghiệm

ĐLVN 96:2017 Đồng hồ đo nước. Quy trình thử nghiệm

ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM

Water meters - Testing procedure