CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Cảm Biến Áp Suất - Pressure Transmitter Calibration

Hiệu chuẩn cảm biến áp suất - Pressure Transmitter Calibration

Pressure transmitter là cảm biến áp suất là thiết bị đo lường công nghiệp dùng để đo áp lực chất lỏng, áp lực chất khí. Ngoài cái tên Pressure transmitter còn có các tên gọi khác như cảm biến áp lực nước; cảm biến áp suất nước, cảm biến áp suất khí, cảm biến áp lực dầu ....

Để hiệu chuẩn cảm biến áp suất - Pressure Transmitter vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP