CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Cân Kỹ Thuật - Precision Balances Calibration

Hiệu chuẩn cân kỹ thuật - Precision Balances Calibration

Hiệu chuẩn cân kỹ thuật - Precision Balances CalibrationHiệu chuẩn cân kỹ thuật - Precision Balances CalibrationCân kỹ thuật hay cân thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm, nhà xưởng các siêu thị và chợ... Cân kỹ thuật có độ chính xác không cao và độ ổn định không bằng cân phân tích, nhưng có thể linh động mang đi đâu cũng được. Vì thế là nên được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Hiệu chuẩn Cân điện tử, cân kỹ thuật, cân bàn, cân băng tải, cân treo, cân lò xo 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 6kg, 10kg, 20kg 50kg, 100kg, 500kg, 1000kg (1 tấn) , 2000kg (2 tấn), 5000kg (5 tấn)...

Để hiệu chuẩn cân kỹ thuật - Precision Balances vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP