CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Nhớt - Viscometer Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ nhớt - Viscometer calibration

Độ nhớt của một chất lưu là thông số đại diện cho ma sát trong của dòng chảy. Khi các dòng chất lưu sát kề có tốc độ chuyển động khác nhau, ngoài sự va đập giữa các phần tử vật chất còn có sự trao đổi xung lượng giữa chúng. Những phần tử trong dòng chảy có tốc độ cao sẽ làm tăng động năng của dòng có tốc độ chậm và ngược lại phần tử vật chất từ các dòng chảy chậm sẽ làm kìm hãm chuyển động của dòng chảy nhanh. Máy đo độ nhớt và cốc đo nhớt sẽ xác định được giá trị đo của dung dịch.

Để hiệu chuẩn máy đo độ nhớt – Viscometer vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP