CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Máy Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ - Temperature Data Logger Calibration

Hiệu chuẩn máy ghi dữ liệu nhiệt độ - Temperature Data logger Calibration

Hiệu chuẩn máy ghi dữ liệu nhiệt độ - Temperature Data logger Calibration

Máy ghi dữ liệu nhiệt độ cho phép bạn có thể đi bất cứ đâu mà không cần phải lo lắng về các số liệu quan trắc. Dữ liệu sẽ được lưu trong máy hoặc thông qua thẻ nhớ. Chỉ cần kết nối với PC là bạn có thể xuất dữ liệu ra dễ dàng.

Để hiệu chuẩn máy ghi dữ liệu nhiệt độ - Temperature Data logger vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP