CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Máy Phát Hiện Khí - Gas Detectors Calibration

Hiệu chuẩn máy phát hiện khí - Gas Detectors Calibration

Hiệu chuẩn máy phát hiện khí - Gas Detectors Calibration

Hiệu chuẩn máy phát hiện khí - Gas Detectors Calibration

Máy phát hiện khí là một thiết bị phát hiện sự hiện diện của các chất khí trong một khu vực. Đây là loại thiết bị được sử dụng để phát hiện rò rỉ hay hàm lượng của một chất khí trong môi trường, khi phát hiện ra khí máy có thể tạo ra một âm thanh báo động cho các nhà khai thác trong khu vực nơi bị rò rỉ xảy ra, cho họ cơ hội để rời khỏi khu vực.

Để hiệu chuẩn máy phát hiện khí - Gas Detectors vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP