CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Nhiệt Ẩm Kế - Hygro Thermometer Calibration

Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế - Hygro Thermometer Calibration

Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế - Hygro Thermometer CalibrationHiệu chuẩn nhiệt ẩm kế - Hygro Thermometer Calibration

Nhiệt ẩm kế để đo nhiệt độ và độ ẩm trong không khí, được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Có thể sử dụng trong văn phòng, phòng thí nghiệm hay các nhà xưởng… Máy có nhiều loại từ điện tử đến máy cơ, tự động lưu dữ liệu hoặc không lưu dữ liệu.

Để hiệu nhiệt ẩm kế - Hygro Thermometer vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP