CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế Điện Tử - Digital Thermometer Calibration

Hiệu chuẩn nhiệt kế điện tử - Digital Thermometer Calibration

Hiệu chuẩn nhiệt kế điện tử - Digital Thermometer Calibration

Cảm biến nhiệt bao gồm 2 dây kim loại khác nhau được hàn dính 1 đầu gọi là đầu nóng ( hay đầu đo), hai đầu còn lại gọi là đầu lạnh ( hay là đầu chuẩn ).

Khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa đầu nóng và đầu lạnh thì sẽ phát sinh 1 sức điện động V tại đầu lạnh. Một vấn đề đặt ra là phải ổn định và đo được nhiệt độ ở đầu lạnh, điều này tùy thuộc rất lớn vào chất liệu. Do vậy mới cho ra các loại cặp nhiệt độ, mỗi loại cho ra 1 sức điện động khác nhau: E, J, K, R, S, T. Máy đo nhiệt độ loại K, J, T… sẽ xác định được giá trị nhiệt độ dựa vào sức điện động V tại đầu lạnh.

Để hiệu chuẩn Nhiệt kế điện tử - Digital Thermometer Calibration vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP