CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Quả Cân Chuẩn - Standard Weight Calibration

Hiệu chuẩn quả cân chuẩn - Standard Weight Calibration

Hiệu chuẩn quả cân chuẩn - Standard Weight CalibrationHiệu chuẩn quả cân chuẩn - Standard Weight CalibrationHiệu chuẩn quả cân chuẩn - Standard Weight Calibration

Quả cân chuẩn dùng để kiểm tra cân kỹ thuật và cân phân tích. Quả cân có nhiều cấp chính xác từ E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3. Tùy vào cấp chính xác của quả cân mà ta dùng cho việc kiểm tra các cân kỹ thuật hay cân phân tích.

Quả cân chuẩn, khối lượng chuẩn 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 50, 100kg, 200kg, 500kg, 1000kg

Để hiệu chuẩn quả cân chuẩn - Standard Weight vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP