CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Tủ Tạo Nhiệt Độ & Độ Ẩm – Hydrolysis Chamber Calibration

Hiệu chuẩn tủ tạo nhiệt độ & độ ẩm – Hydrolysis Chamber Calibration

Hiệu chuẩn tủ tạo nhiệt độ & độ ẩm – Hydrolysis Chamber Calibration

Tủ tạo nhiệt độ và độ ẩm dùng để tạo môi trường thực tế để kiểm tra các sản phẩm khác nhau, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực da giày, y tế, may mặc… Máy có thể tắt chế độ tạo độ ẩm và hoạt động như tủ sấy.

Để hiệu chuẩn tủ tạo nhiệt độ & độ ẩm – Hydrolysis Chamber vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP