CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Phạm vi công nhận

Lĩnh vực hiệu chuẩn

Lĩnh vực kích thước - cơ khí chính xác

Lĩnh vực điện - tần số

Lĩnh vực nhiệt - nhiệt & nhiệt ẩm

Lĩnh vực lực - độ cứng

Lĩnh vực khối lượng

Lĩnh vực áp suất

Lĩnh vực hoá lý - thể tích

Lĩnh vực khác

Hiệu chuẩn và sửa chữa thiết bị tận nơi


Tin tức

  • 359
  • 2/25/2019 8:31:16 PM

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN CAL-GROUP

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật hiệu chuẩn ...

  • 557
  • 1/16/2019 2:23:37 PM

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN CAL-GROUP

Tuyển dụng nhân viên sale hiệu chuẩn thiết ...

  • 352
  • 12/2/2018 7:54:55 AM

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN CAL-GROUP

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi tên và địa chỉ Công Ty

...

  • 221
  • 10/25/2018 9:13:51 AM

Calibration