CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Phạm vi công nhận

Lĩnh vực hiệu chuẩn

Lĩnh vực kích thước - cơ khí chính xác

Lĩnh vực điện - tần số

Lĩnh vực nhiệt - nhiệt & nhiệt ẩm

Lĩnh vực lực - độ cứng

Lĩnh vực khối lượng

Lĩnh vực áp suất

Lĩnh vực hoá lý - thể tích

Lĩnh vực khác

Hiệu chuẩn và sửa chữa thiết bị tận nơi


Tin tức

  • 3577
  • 12/30/2019 9:02:20 AM

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN CAL-GROUP

Tuyển dụng nhân viên kỹ ...

  • 3362
  • 12/26/2019 1:54:36 PM

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN CAL-GROUP

Tuyển dụng nhân viên sale ...

  • 5540
  • 2/25/2019 8:31:16 PM

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN CAL-GROUP

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật hiệu chuẩn ...

  • 4511
  • 1/16/2019 2:23:37 PM

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN CAL-GROUP

Tuyển dụng nhân viên sale hiệu chuẩn thiết ...