CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Phạm vi công nhận

Lĩnh vực hiệu chuẩn

Lĩnh vực kích thước - cơ khí chính xác

Lĩnh vực điện - tần số

Lĩnh vực nhiệt - nhiệt & nhiệt ẩm

Lĩnh vực lực - độ cứng

Lĩnh vực khối lượng

Lĩnh vực áp suất

Lĩnh vực hoá lý - thể tích

Lĩnh vực khác

Hiệu chuẩn và sửa chữa thiết bị tận nơi


Tin tức

  • 85
  • 1/16/2019 2:23:37 PM

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN CAL-GROUP

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

  • 129
  • 12/2/2018 7:54:55 AM

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN CAL-GROUP

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi tên và địa chỉ Công Ty

...

  • 61
  • 11/4/2018 6:55:37 AM

Coming Soon

  • 55
  • 11/4/2018 6:55:08 AM

Coming Soon