CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Tin Tức


CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN CAL-GROUP

Tuyển dụng nhân viên kỹ ...

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN CAL-GROUP

Tuyển dụng nhân viên sale ...

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN CAL-GROUP

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật hiệu chuẩn ...

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN CAL-GROUP

Tuyển dụng nhân viên sale hiệu chuẩn thiết ...

Hiệu Chuẩn Thiết Bị Khác – Other Equipment Calibration

 

Hiệu Chuẩn Nhiệt Động Học – Thermodynamic Calibration

 

Hiệu Chuẩn Khối lượng – Mass Calibration

 

Hiệu Chuẩn Độ Dài – Dimensional Calibration

 

Table Of Tolerances DIN 861, DIN862, DIN863, DIN866, DIN874, DIN875, DIN876, DIN878

Hiệu chuẩn máy đo độ cứng cao su – Durometer Calibration

Hiệu chuẩn cờ lê lực – Torque Wrench Calibration

 

Hiệu chuẩn máy đo moment xoắn – Torque Analyzer Calibration

 

Hiệu chuẩn máy đo độ cứng – Hardness Tester Calibration

 

Hiệu chuẩn lực kế - Force Gauge Calibration

 

Hiệu chuẩn máy kiểm tra kéo và nén – Tensile and Compression Testing Machine Calibration

 

Hiệu chuẩn máy phân tích sóng – Network Analyzer Calibration

 

Hiệu chuẩn máy hiện sóng – Oscilloscope Calibration

 

Hiệu chuẩn máy thử an toàn điện – AC/DC Withstanding Voltage Calibration

 
 

Hiệu chuẩn nhiệt kế điện tử - Digital Thermometer Calibration

Hiệu chuẩn máy đo dòng DC/AC –Clamp Meter Calibratoin

 

Hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây – Stopwatch Calibration

 

Hiệu chuẩn hộp điện trở chuẩn – Resistance Standard Calibration

 

Hiệu chuẩn thiết bị đo tụ điện – Capacitance Meter Calibration

 

Hiệu chuẩn máy đo điện trở cách điện – Insulation Tester Calibration

 

Hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng – Digital Multimeter Calibration

 

Hiệu chuẩn nguồn phát DC – DC Power Supply Calibration

 

Hiệu chuẩn bể tạo nhiệt – Water Bath Calibration

 

Hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh – Glass Thermometer Calibration

 

Hiệu chuẩn nhiệt kế điện tử – Digital Thermometer Calibration

 

Hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại – Infrared Thermometer Calibration

 

Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế - Hygro Thermometer Calibration

 

Hiệu chuẩn máy ghi dữ liệu nhiệt độ - Temperature Data logger Calibration

 

Hiệu chuẩn tủ sấy – Oven Calibration

 

Hiệu chuẩn tủ tạo nhiệt độ & độ ẩm – Hydrolysis Chamber Calibration

 

 

Hiệu chuẩn quả cân chuẩn - Standard Weight Calibration

 

Hiệu chuẩn cân kỹ thuật - Precision Balances Calibration

Hiệu chuẩn cân phân tích – Analyzer Balances Calibration

 

Hiệu chuẩn máy đo lưu lượng không khí - Air, Mass Flow Meter Calibration

 

Hiệu chuẩn máy tốc độ gió - Air Speed, Velocity Calibration

 

Hiệu chuẩn máy đo độ rung - Vibration Meter Calibration

 

Hiệu chuẩn máy ly tâm – Centrifuge Calibration

 

Hiệu chuẩn máy đo tốc độ vòng quay – Tachometer Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ bóng – Gloss Meter Calibration

 

Hiệu chuẩn máy dò kim loại - Metal Detector Calibration

Hiệu chuẩn bức xạ kế - Radiometer Calibration

 

Hiệu chuẩn Thiết bị ánh sáng - Light Meter Calibration

 

Hiệu chuẩn máy phát hiện khí - Gas Detectors Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ đục – Turbidity Meter Calibration

Hiệu chuẩn khúc xạ kế - Refractometer Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ dẫn điện – Conductivity Meter Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ nhớt - Viscometer calibration

Hiệu chuẩn máy đo áp suất khí quyển Barometric Calibration

Hiệu chuẩn cảm biến áp suất - Pressure Transmitter Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ bục - Burting Strengh Calibration

Hiệu chuẩn Bàn đá Granite Surface Plate Calibration

Hiệu chuẩn thước đo góc cơ, thước đo góc điện tử

Hiệu chuẩn  thước đo độ cao Height Gage Calibration

Hiệu chuẩn thước đo độ dày - Thickness Gage calibration

Hiệu chuẩn đồng hồ so Calibration Dial Indicator

Hiệu chuẩn thước thép thước cuộn Steel Measuring tape Calibration

Hiệu chuẩn máy đo quang học Vison Measuring Machine

Hiệu chuẩn Căn mẫu chuẩn Gauge Block Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ nhám Calibrating surface roughness Tester

Hiệu chuẩn máy đo độ tròn Calibrating a Roundness

Hiệu chuẩn máy đo 3 chiều Calibration of Coordinate Measuring Machines

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DÀY

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY ĐO DAO ĐỘNG KÝ

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN DỤNG CỤ ĐO TỐC ĐỘ VÒNG QUAY

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN NGUỒN DÒNG, ÁP, ĐIỆN TRỞ

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY ĐO TỐC ĐỘ VÒNG QUAY

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN THƯỚC CẶP, THƯỚC KẸP

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM

Hiệu chuẩn thiết bị đo tốc độ vòng quay

Hiệu chuẩn máy kiểm tra điện áp đánh thủng

Hiệu Chuẩn Nhiệt Động Học – Thermodynamic Calibration

Hiệu Chuẩn Thiết Bị Khác – Other Equipment Calibration

Hiệu chuẩn Áp kế pittong  ĐLVN 53 : 2011

Hiệu Chuẩn Áp Kế Kiểu Lò Xo Đlvn 08 : 2011

BÌNH CHUẨN THỦY TINH QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN Standard glass flasks - Calibration procedure

THƯỚC CUỘN CHUẨN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN Standard measuring tape – Calibration procedure

 

THƯỚC VẠCH CHUẨN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN Standard line scales - Calibration procedure

 

Kiểm tra độ đồng tâm, độ đồng trục và độ đảo

Bảng Chuyển Đổi Giá Trị Độ Cứng Tổng Quát

Bảng Chuyển Đổi Giá Trị Độ Cứng Theo Loại Vật Liệu...

Thang đo độ cứng Brinel được phát triển bởi nhà nguyên cứu Thụy Điển...

Thang đo độ cứng Rockwell là một thang đo độ cứng vật liệu...

Cách kiểm tra độ cứng Vicker được thực hiện bằng 1 mũi kim cương...

TỪ VỰNG QUỐC TẾ VỀ ĐO LƯỜNG HỌC – KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ CHUNG VÀ CƠ BẢN ...

Công bố về độ không đảm bảo đo là không thể thiếu trong việc đánh giá sự phù hợp ...

Các Hướng dẫn của ISO và ISO/IEC và nhất là các tiêu chuẩn quốc tế được ban hành...

MRA (Mutual Recognition Arrangement) – Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau...

Hiệu chuẩn đồng hồ so. Dial indicators - Methods and means of calibration

 Quy trình hiệu chuẩn Dụng cụ đo vạn năng hiện số

Phương tiện hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây điện tử...

đo dung tích thí nghiệm bằng thuỷ tinh (bình định mức, buret, pipet một mức, pipet chia độ...

Độ không đảm bảo đo được ước lượng từ độ không đảm bảo...

Những khái niệm cơ bản về đo lường

Yêu cầu chung về năng lực của phòng thí nghiệm và phòng hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn nhiệt kế điện trở platin chuẩn...

Quy trình hiệu chuẩn quả cân chuẩn cấp chính xác F1, F2 và M1  

Hiệu chuẩn máy phân tích phổ Spectrum analyzers – Calibration procedure

Quy trình hiệu chuẩn Máy tạo sóng Signal generators – Calibration procedure

quy định quy trình thử nghiệm các dung dịch chuẩn độ dẫn điện 

Hiệu Chuẩn Cảm Biến Quang Đo Xung ĐLVN 324 : 2016

Quy Trình Hiệu Chuẩn Cân Phân Tích DLVN 284 : 2015

PHƯƠNG TIỆN ĐO pH

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

pH meters – Verification procedure

 

+ Hiệu chuẩn bên trong – Internal Calibration

+ Hiệu chuẩn bên ngoài - External Calibration

Tại sao phải hiệu chuẩn, hiệu chỉnh cân điện tử, cân bàn, cân đồng hồ…?

Hiệu chuẩn panme, hiệu chuân thước đo vặn ngoài

Hiệu chuẩn thước cặp, Hiệu chuẩn thước kẹp, thước cặp

Hướng dẫn sử dụng, đọc kết quả đo của Panme

Hướng dẫn sử dụng, đọc kết quả đo của Thước Cặp

Quy trình hiệu chuẩn Áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số và tương tự

Standard pressure gauges with digital or ...

Độ không đảm bảo và kết quả đo là gì?

Phân Biệt Giữa Hiệu Chuẩn Và Kiểm Định?

ĐLVN 01:2014
Taximet. Quy trình kiểm định.. Thay
thế: ĐLVN 01:2011
Số trang: 8 (A4)
ĐLVN 02:2009
Cân treo. Quy trình kiểm ...

ĐLVN 201:2009

Biến dòng đo lường chuẩn. Quy

trình kiểm định

Số trang: 10 (A4)

ĐLVN 202:2009

Biến áp đo lường chuẩn. Quy trình

kiểm ...