CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 08:2011 Áp Kế Kiểu Lò Xo. Quy Trình Kiểm Định(soát Xét Lần 1)

ĐLVN 08-2011 Áp kế kiểu lò xo. Quy trình kiểm định(Soát xét lần 1)

ÁP KẾ KIỂU LÒ XO - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Pressure gauge with elastic sensing elements - Methods and means of verification