CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 144:2012 Biến Áp Đo Lường. Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 144:2012 Biến áp đo lường. Quy trình kiểm định

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM

Voltage transformers for measurement- Testing procedures