CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 237:2011 Công Tơ Điện Xoay Chiều Kiểu Điện Tử. Quy Trình Thử Nghiệm

ĐLVN 237:2011 Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử. Quy trình thử nghiệm

CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM

Alternating current static watt-hour meters Testing procedure