CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 275:2014 Phương Tiện Đo Độ Đục Của Nước. Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 275:2014 Phương tiện đo độ đục của nước. Quy trình kiểm định

PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ĐỤC CỦA NƯỚC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Turbidity meters – Verification procedure