CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 296:2016 Biến Áp Đo Lường Chuẩn. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 296:2016 Biến áp đo lường chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG CHUẨN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Standard voltage transformers – Calibration procedure