CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 315:2016 Chuẩn Kiểm Định Taximet. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 315:2016 Chuẩn kiểm định Taximet. Quy trình hiệu chuẩn

Chuẩn kiểm định Taximet – Quy trình hiệu chuẩn

Standard for verification of taximeters – Calibration procedure