CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 324:2016 Thiết Bị Cảm Biến Quang Đo Xung Prf. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 324:2016 Thiết bị cảm biến quang đo xung PRF. Quy trình hiệu chuẩn

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐO XUNG PRF QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Optical sensor measures the pulse PRF – Calibration procedure