CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 39:2012 Công Tơ Điện Xoay Chiều Kiểu Điện Tử. Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 39:2012 Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử. Quy trình kiểm định

CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Alternaring current static watt-hour meters Verification procedures